19.02.2021

Družinsko bogoslužje na 1. postno nedeljo

Vstopili smo v štiridesetdnevni postni čas. Povabljeni smo, da ga preživimo v spokornosti, odpovedi in premišljevanju Jezusovega trpljenja ter se tako dobro pripravimo na veliko noč. Na začetku postnega časa nam Božja beseda govori o Jezusu, ki je odšel v puščavo, se postil štirideset dni in štirideset noči ter doživljal skušnjave.
106_0669.JPG

Za bogoslužje pripravimo čokolado, računalniško miško, delovni zvezek in trnje. Na mizi je križ in prižgana sveča.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Oljsko goro tiha noč pokriva… ( lahko tudi kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Otrok: (V rokah drži čokolado) Jezus, s čokolado v roki te prosim, da nam v tem postnem času pomagaš, da bomo stvari radi delili z drugimi (čokolado položi otrok h križu).

Otrok: (V rokah drži računalniško miško v roki) Jezus, z računalniško miško v roki te prosim, da bi se znali v postnem času vsaj občasno odpovedati igranju računalniških igric in gledanju televizije ter si tako pridobili čas za druženje in pogovor z domačimi(računalniško miško otrok položi h križu).

Otrok: (V rokah drži delovni zvezek) Jezus, z delovnim zvezkom v roki te prosim, da nam pomagaš, da bomo redno in skrbno delali domače naloge (delovni zvezek otrok položi h križu).

Mama: (V rokah drži trnje) Jezus, trnje nas spominja na tvoje trpljenje. Prosim te, da bi se zavedali, da so naše slabosti in naši grehi tvoja največja bolečina (trnje odloži h križu).

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,12-15)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Voditelj: Postni čas nas kliče k duhovni prenovi in bolj zvesti hoji za Kristusom. Ker se zavedamo svoje nemoči in omahovanja, se z zaupanjem obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo:
1. Za svetne in cerkvene voditelje, naj poslušni Božji besedi delajo v blagor vsega ljudstva.
2. Za našo župnijo, da se bo odzvala klicu postnega časa in se duhovno prenovila.
3. Za bolne, trpeče in osamljene, daj jim moči, da bodo pogumno prenašali križ svojega življenja in ne bodo obupali.
4. Za našo družino, da bomo v postnem času več molili, da bomo pomagali ljudem v stiski in se znali odpovedati stvarem, ki jih nujno ne potrebujemo.
5. Za naše rajne, sprejmi jih k sebi v varno zavetje.
6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Dobri Oče, vse to te prosimo, ker verujemo in zaupamo vate. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Voditelj: Živimo v izobilju, zato si težko predstavljamo, da na svetu obstajajo ljudje, ki se zaradi revščine borijo za življenje. Zmolimo očenaš s prošnjo, da bi se zavedali, da nas postni čas vabi k odpovedi in darovanju potrebnim.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, prosimo te, hrani našo vero, oživljaj upanje in vnemaj ljubezen. Uči nas hrepeneti po njem, ki je živi in pravi kruh, in pomagaj nam živeti po vsaki besedi, ki prihaja iz tvojih ust, ki daje resnično življenje in živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje.

Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Na križ si šel Gospod, na križ si šel za nas….