07.09.2019

V pričakovanju osebnih binkošti

30.08.2019: Podnanos
Fantje in dekleta, ki se bodo v novem pastoralnem letu osredotočili predvsem na dobro pripravo za prejem zakramenta svete birme, so počitnice zaključili z dvema dnevoma duhovnosti. Nekateri so nam zaupali svoje doživljanje teh trenutkov.
- Dotaknila se me je skupna molitev, še posebej pa večerna molitev, ker smo molili ob svečkah. (Žan Luka)

- Najbolj me je nagovoril film »Pri belem dnevu«, saj je duhovnik pomagal otrokom, da niso postali zlobni drug do drugega ter da niso postali del mafije. (Ema)

- Na dnevih zbranosti me je nagovorilo naše druženje in da smo se imeli lepo, ker smo vedno imeli kaj početi. (Mihael)

- Na dnevih zbranosti me je najbolj nagovoril film »Čudeži iz nebes«, saj je posnet na bazi resničnih dogodkov in je prikazal, da moramo tudi v težkih trenutkih verovati v Boga, da moramo upati do konca in ne smemo nikoli obupati nad Bogom. (Maša)

- Na dnevih zbranosti se me je dotaknilo, da smo lahko župniku postavili katerokoli vprašanje in je nanj z veseljem odgovoril. To se me je dotaknilo, ker smo veliko izvedeli o župniku. (Klara)

- Na dnevih zbranosti se me je dotaknil film »Čudeži iz nebes«, ker govori o tem, da se ne zavedamo, kako preizkušani so lahko ljudje, in da ne smemo odnehati verovati v čudeže in v Boga, ker se sicer lahko zgodi kaj, za kar ti je lahko pozneje zelo žal. (Maja)

- Hvala za prijaznost, za lep film ... (Martin)

- Na dnevih zbranosti se me je najbolj dotaknila zgodba duhovnika don Pina, ki je žrtvoval življenje za otroke v Palermu, da bi jim omogočil boljše življenje. (Luka K.)

- Na dnevih zbranosti se me je dotaknilo večerno druženje in skupne molitve. (Patrik)

- Na dnevih duhovnosti se me je dotaknila skupna molitev, ustvarjanje plakatov in družabne igre, saj smo se povezali in zabavali. (Žan)

- Na dnevnih zbranosti se me je najbolj dotaknila večerna molitev. (Tjaž)

- Najbolj me je nagovorilo to, da si je Tomaž našel čas in živce ter z nami preživel dva dni, saj vem, da so nekateri med nami zelo zahtevni. (Petra)

- Najbolj mi je bila všeč skupna molitev in druženje. (Luka)