23.01.2021

Družinsko bogoslužje 3. nedelje med letom – nedelje Božje besede

Danes je nedelja Božje besede. Sveto pismo je knjiga, ki bi jo moral poznati vsak od nas. V njej so ohranjene besede, ki jih je Bog govoril in so namenjene vsem nam. Pozorno prisluhnimo, da bomo slišali to, kar nam Bog želi povedati.
102_0227.JPG

V današnji Božji besedi bomo slišali odločen Božji glas, ki pošlje preroka Jona v Ninive, da Ninivljane pozove k spreobrnjenju.
Na mizi je križ, prižgana sveča. Pri križu postavimo tudi Sveto pismo, veroučni zvezek, igračo(lahko žoga, človek ne jezi se…) in kruh.

Primerno je, da začnemo s pesmijo: Poglejte kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog…(lahko tudi kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Otrok: Sveto pismo je knjiga vseh knjig, ki nam razkriva resnice o Bogu in človeku. Nebeški oče zahvaljujemo se ti za vse nasvete in kažipote, ki so zapisani v tej knjigi. Prosimo te, pomagaj nam, da jo bomo spoštovali in se vsak dan hranili z besedami, zapisanimi v njej.

Otrok: Veroučni zvezek nam pomaga, da Boga lahko še bolje spoznamo. Nebeški Oče, v veroučnih knjigah je napisano veliko lepega, kaj vse si že storil za nas. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo vedno znova odkrivali tvojo ljubezen.

Otrok: Igrača predstavlja našo igro. Nebeški oče, pomagaj nam, da te bomo spoznavali preko igre in veselja.

Mama: Kruh predstavlja delo naših rok. Sestavljen je iz mnogih pšeničnih zrn. Tudi naša družina je sestavljena, saj šteje…..toliko članov. Nebeški oče, pomagaj nam, da bi bili med seboj povezani kot so zrna v kruhu.

Voditelj: Jona je bil poslan v Ninive, da bi ljudi poklical k temu, da bi spremenili življenje. Najprej se je upiral, toda navsezadnje je le izpolnil naročilo Boga. Vabilo k spreobrnjenju in spremembi na boljše je namenjeno tudi nam. Odvrnimo se od greha, priznajmo svoje slabosti in očistimo svoja srca vsega, česar nas on ne bi bil vesel. Pokažimo veselje in ljubezen do Svetega pisma, verouka, igre in našega vsakdanjega dela.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. O Bog, sveti pisatelji so po navdihu tvojega Duha v Svetem pismu napisali nam v pouk in posvečenje to, kar si sam hotel, da so napisali. V luči istega Duha naj to prav spoznamo, po tem živimo in se zveličamo. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvoji učlovečeni besedi, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo svetopisemski odlomek iz knjige preroka Jona (Jon 3,1-5.10)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Gospodova beseda je prišla Jonu, rekoč: »Vstani, pojdi v Ninive, velíko mesto, in mu oznani, kar ti povem!« Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile velíko mesto pred Gospodom, tri dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda; klical je in pravil: »Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!« Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti; in Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govóril, da jim ga bo narédil, in ga ni stóril.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje
Voditelj: Gospod Bog je usmiljen in vsakemu pomaga. S svojimi prošnjami se obrnimo naj in mu recimo:
1. Prerok Jona je Ninivljanom oznanjal pokoro; prosimo te, pomagaj pastirjem svete Cerkve, da bodo s prepričljivo besedo oznanjali današnjemu svetu tvoj evangelij.
2. Naj bomo podobni spreobrnjenim Ninivljanom in tvojo besedo vzamemo zares.
3. Pomagaj nam razumeti tvojo besedo, da jo bomo z veseljem izpolnjevali in zvesto hodili za teboj.
4. Podpiraj mlade, da bodo radi šli po poti za teboj.
5. Mnogi so bolni in osamljeni ter živijo v težkih razmerah. Lajšaj jim bolečino in naj jim tudi mi po svojih močeh pomagamo.
6. Podoba tega sveta je minljiva. Svoje življenje naj tako živimo, da bomo po smrti vredni prebivati v nebesih.
7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Dobri Bog! Poslal si nam Jezusa, ki je svoje življenje popolnoma daroval za nas. Usliši vse te naše prošnje, po Kristusu, našem
Gospodu.

Vsi: Amen.

Voditelj: V Svetem pismu je napisano, kako so apostoli prosili Jezusa, naj jih nauči moliti. Takrat jih je Jezus učil moliti očenaš, ki ga znamo tudi mi. Sedaj ga z iskrenim srcem skupaj molimo (vsak položi desnico na Sveto pismo in skupaj zmolimo):

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Bog, naš Oče, prisluhnili smo tvoji besedi, zapisani v Svetem pismu. V moči tega daru naj dosežemo, kar po Svetem pismu verujemo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje.

Vsi: Amen.

Zapojemo pesem: Jezus moj, ljubim te…..

Po pesmi zaužijemo kruh, ki kaže na našo medsebojno povezanost. Za konec pa lahko poiščemo v Svetem pismu odlomek, ki govori o kruhu in ga skupaj preberemo.