24.12.2020

Družinsko bogoslužje na Božič

Rojstvo Jezusa je dan radosti in veselja. Božič ni samo spomin na Jezusovo rojstvo, danes novorojenemu Odrešeniku odpiramo svoja srca, da jih ozdravi.

Za bogoslužje pripravimo, križ, božično svečo, ki jo lahko sami prej okrasimo in kipec Jezusa iz jaslic.

Primerno je, da začnemo s pesmijo: Tam stoji pa hlevček

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo slabotni, radi bi delali dobro, pa se naša dejanja vse prevečkrat sprevržejo v slaba. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo žalostni in potrti, kadar ne gre vse po naših načrtih. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker bližnje premalo spoštujemo in se ne trudimo dovolj, da bi jih razumeli.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Dobri Bog, človeka si čudovito ustvaril in še bolj čudovito prenovil. Daj nam, da bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je s svojim rojstvom postal naš brat in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj..Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18 )

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.
Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Prošnje
Voditelj: Vsa zemlja se je v sveti božični noči razveselila učlovečenja Božje besede. Hvaležni za ta nezasluženi Božji dar, se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosímo:
1. Novorojeni Odrešenik, prosimo te za tukaj zbrane, da bi se veselili tvojega prihoda.
2. Novorojeni Odrešenik, daj vsem spoznati, da si ti vir veselja in notranje sreče.
3. Novorojeni Odrešenik, pomagaj vsem ljudem po vsem svetu, da bodo odprti za tvojo besedo in ljubezen.
4. Novorojeni Odrešenik, pomagaj vsem otrokom, da bodo sledili dobrim nasvetom staršev in vzgojiteljev ter hodili po pravi poti.
5. Novorojeni Odrešenik, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
6. Novorojeni Odrešenik, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
7. Novorojeni Odrešenik, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Nebeški Oče! Po rojstvu tvojega Sina prejemamo iz tvoje polnosti milost za milostjo. Ko se ti na ta božični dan zahvaljujemo za prejete darove, te prosimo, usliši naše prošnje. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Zdaj eden od družinskih članov prižge in v roki drži božično svečo in govori:

Družinski član: In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Tistim, ki so jo sprejeli, je dala moč. Sprejmimo luč, da ne bomo hodili v temi. Potem postavi božično svečo h križu.

Drugi član družine drži v rokah Jezuščka iz jaslic in govori:

Družinski član: Moja želja vsem je, da bi v teh praznikih imel Jezus prostor v naših srcih. (slovesno postavi Jezuška v jaslice)

Voditelj: Marija je v veri in molitvi dobila moč in pogum, da je sprejela in na svet prinesla Jezusa. Tudi mi lahko dobimo v molitvi moč za življenje. Potrebno je le popolno zaupanje v Boga. Zato sedaj z zaupanjem molimo:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Usmiljeni Bog, danes se nam je rodil Odrešenik sveta, ki je začetnik našega Božjega rojstva. Prosimo, ohrani v nas ta svoj dar in nam podeli tudi nesmrtno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Sveta noč…