06.01.2019

Pogled na leto 2018

01.01.2019: Podnanos, Podraga, Lozice
Vstopili smo v novo leto. Podarjenih nam je novih 365 nepopisanih listov, katerih vsebina je v veliki meri odvisna tudi od nas. In kaj smo zapisali v knjigo življenja naših župnij v letu 2018?
20070224_1183.JPG
Na življenje župnijskih skupnosti lahko gledamo iz različnih zrnih kotov. Najpogosteje se najprej zazremo v glavne knjige: knjigo krstov, porok in pogrebov ter v knjigo birmancev in prvoobhajancev.

Župnija Podnanos v celoti:
krsti: 15
poroke: 9 (4 od drugod)
pogrebi: 17

Glede na stare župnijske meje:
Podnanos:
krsti: 10
poroke: 7 (4 od drugod)
pogrebi: 9

Podraga:
krsti: 5
poroke: 1
pogrebi: 4

Lozice:
krsti: 0
poroke: 1
pogrebi: 4

Med krščenimi je 6 otrok, katerih starši so cerkveno poročeni, in 9 otrok, katerih starši niso poročeni. V župniji so bili 3 krsti (2 v Podnanosu in 1 v Podragi) z dovoljenjem župnije, v kateri družina biva.

V letu 2018 si je v naši župniji zakrament svetega zakona podelilo 5 parov iz župnije, in sicer: v cerkvi sv. Kozma in Damijana en par, dva para v cerkvi sv. Hieronima na Nanosu, en par v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija in en par v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata. Štirje pari, ki so zakrament svetega zakona v naši župniji sklenili z dovoljenjem svojih domačih župnij, so to storili v cerkvi sv. Hieronima na Nanosu.

14 veroučencev je v aprilu na Lozicah obhajalo praznik prve svete spovedi (9 iz Podnanosa, 2 z Lozic in 3 iz Podrage) .

15 veroučencev je v Podragi in Podnanosu v maju prejelo prvo sveto obhajilo. Veroučencem iz župnije se je z dovoljenjem domače župnije pridružil en prvoobhajanec.

17. junija je v župnijski cerkvi sv. Vida škof Jurij Bizjak podeli zakrament svete birme 23 fantom in dekletom iz 8. in 9. razreda (6 birmancev je bilo iz Podrage, 2 z Lozic in 15 iz Podnanosa).

Med cerkveno pokopanimi je bilo za trinajst rajnih primero duhovno poskrbljeno. Ti so v bolezni ali starosti prejemali zakramente oz. so jim bili podeljeni v bolnišnici ali domu za ostarele. V enem primeru, tj. na Lozicah, je bil pogreb pokojnega, katerega bivališče ob smrti ni bila župnija pokopa.