03.05.2020

Družinsko bogoslužje na 4. velikonočno nedeljo

Četrto nedeljo velikonočnega časa označujejo tri okoliščine: evangeljski odlomek o dobrem pastirju, svetovni dan molitve za nove
duhovne poklice, duhovna in gmotna pomoč mladim, ki se pripravljajo na duhovniški ali redovniški poklic.

901_0128.JPG
Tudi danes pripravimo prostor, mizo, sedeže...Okrasimo, prižgemo svečko ob križu. Če jo imamo, postavimo na mizo tudi fotografijo domačega župnika ali kaplana ali drugega duhovnika.

Primerno je, da začnemo z velikonočno pesmijo.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Marija je vse življenje stala ob Jezusu, tudi pod križem. Evangeliji pa poročajo, da je dva ključna dogodka popolnoma prepustila Sinu: zadnjo večerjo in dogodek vstajenja. Ni je bilo zraven. Vstopili smo v majski čas, ko na poseben način častimo Marijo, a sedaj vstopimo v molitveni odnos z Jezusom, Dobrim pastirjem in našim Gospodom. Prosimo ga, naj bo tudi danes dober z nami in naj nam odpusti grehe.

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo.Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebeški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10, 1-10)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«
Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. Jezus je znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«

Sedaj lahko vsak pove svojo mislel, svoje mnenje, svoja vprašanja in odgovori na spodnji dve vprašanji...

Ali je danes še potreben duhovnik-pastir v naši skupnosti? Ali je sodelovanje kristjanov dovolj za polno in resnično dejavnost Cerkve?

Prošnje

Voditelj: Prosímo Dobrega pastirja, naj nas varuje in nam v naših potrebah pomaga:

1. Prosimo te za našega papeža Frančiška, škofe in duhovnike, naj bodo po tvojem zgledu dobri pastirji svojega ljudstva.
2. Našemu duhovniku .... si zaupal službo pasitrja med nami. Podpiraj ga v pastoralnem, dobrodelnem in oznanjevalnem delu.
3. Ti vodiš vsakega človeka; pomagaj tudi državnim voditeljem, naj s tvojo pomočjo napredujejo v dobrem in nesebično služijo svojemu ljudstvu.
4. Ti kličeš vsakega po imenu, številne tudi v posebno službo; naj se fantje in dekleta, ki v sebi začutijo tvoj klic, velikodušno odzovejo temu vabilu.
5. Hvalevredno je, če delamo dobro in potrpežljivo prenašamo bridkosti; naj bolni potrpežljivo prenašajo trpljenje in upajo na odrešenje.
6. Kdor stopi skozi tvoja vrata, bo rešen; naj bodo vsi, ki so prestopili vrata življenja, rešeni večne smrti.
7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Dobri pastir! Ti poznaš vse naše potrebe in nam pomagaš; usliši tudi te naše današnje prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj moli molitev papeža Frančiška v času bolezni:

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti
kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridruže na Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva,
veš kaj potrebujemo
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje
in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel
k veselju vstajenja. Amen.

Zdaj zmolimo še: Oče naš...Zdrava Marija... Slava Očetu....

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.