26.04.2020

Molitev pred kosilom in večerjo v velikonočnem času

V velikonočnem času molimo ob jutranjem, opoldanskem in večernem zvonjenju molitev "Raduj se, Kraljica nebeška". Ta molitev nadomesti običajno molitev "Angel Gospodov". Predlagam, da to molitev uporabite vsaj pri družinskem kosilu.
122_2227.JPG
Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,

Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.