01.12.2019

Dobro iz vsakega srca

01.12.2019: Podnanos, Podraga, Lozice
V zadnjem tednu cerkvenega leta smo obhajali Teden Karitas, ki nas letos nagovarja z besedami: »Dobro iz vsakega srca«. Danes, na prvo adventno nedeljo, sklepamo Teden Karitas z Nedeljo Karitas, ki nas hkrati uvaja v adventno dogajanje, katerega temelj je prav čuječnost.
Nedelja Karitas je priložnost, ko se želimo zahvaliti vsem, ki imate odprto srce in roke za bližnjega, še posebej bližnjega, ki se znajde v kakršnikoli stiski. Hvala vsem, ki ste se odločili za posebno služenje v Cerkvi in sodelujete kot sodelavci v župnijskih Karitas. Tudi v naših župnijah so posamezniki in družine, ki jim Karitas nudi pomoč, in sodelavci Karitas so nujno potrebni pri odkrivanju pomoči potrebnim, pri pogovorih in iskanjih rešitev, obiskih na domu, nudenju konkretne pomoči (npr. paketi hrane, plačilo položnic, prevoz k zdravniku ali k maši, obiski bolnikov, osamljenih ...).

V naši župniji se sodelavci Karitas približno na dva meseca srečamo in takrat posvetimo čas našemu duhovnemu in strokovnemu oblikovanju ter pogovoru o konkretnih nalogah. Povezujemo se tudi z Vipavsko dekanijsko Karitas, s Škofijsko in Slovensko Karitas. Med naše redno poslanstvo uvrščamo obisk bolnikov in ostarelih vsaj za veliko noč in božič, srečanje za bolnike in ostarele, pomoč v Centru Karitas v Šturjah, materialno pomoč družinam in posameznikom, spodbujanje k sodelovanju v dobrodelnih akcijah. Povezali smo se tudi s skupnostjo Srečanje (komuna) in jim ob zahvalni nedelji darovali del zbranih dobrot. V našo dejavnost poskušamo pritegniti tudi mlade, zato smo jih prosili za izdelavo simboličnih daril za bolnike in ostarele. Tako smo že stopili na pot povezovanja različnih generacij v župniji. Sodelavci Karitas si želimo še novih moči, s katerimi bi zagotovo na še bolj konkretne načine ustvarjali povezanost med nami in odgovarjali na nove in nove potrebe.