16.11.2019

Vate zaupam

16.11.2019: Podnanos, Podraga, Lozice
Ko smo se odločali za župnijski misijon ob koncu leta 2020, smo si postavili tudi vprašanje, kdaj je sploh bil zadnji župnijski misijon. Odgovor na to vprašanje smo dobili na enem od obiskov na prvi petek, ko sem imel priložnost videti spominsko podobico ob zaključku zadnjega župnijskega misijona.
Na podobici je zapisano, da je bil zadnji župnijski misijon od 1. do 10. decembra 1995. Tako nam je postalo jasno, da bo župnijski misijon po 25 letih.

Na podobici je zapisno tudi geslo takratnega župnijskega misijona, ki je bilo vezano na dva citata iz Svetega pisma. Prvi citat je bil iz Lukovega evangelija: »Gospod, pomnoži nam vero!« (Lk 17,5). Drugi citat pa je bil iz Matejevega evangelija: »Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo rešen.« (Mt 10,22).

Lahko bi rekli, da je geslo župnijskega misijona, na katerega se pripravljamo, nadaljevanje tega, kar je »nastavljeno« na zadnjem misijonskem dogajanju.