01.05.0204

Božji grob na Lozicah

Cerkev Božjega groba na Lozicah

LEGA IN TLORIS: Proti SV usmerjena kapela stoji v vasi SV od župnijske cerkve, od katere jo ločuje cesta.

ZGODOVINA: Kapela iz 16. stol. je bila popolnoma prezidana 1733, ko je dobila baročni kamnoseški okras. Omenjena je leta 1750. Leta 1992 so jo obnovili, rekonstruirali njeno zvončnico in blagoslovili.

ZUNANJŠČINA: Pravokotna stavba ima triosminski zaključek.

Pročelje je zaključeno s trapeznim čelom, na katerega je postavljena zvončnica. Na njej sta letnici 1734 in 1992. Portal, izklesan z motivom astragala, ima na prekladi vklesana Kristusov monogram in letnico 1733. Vsi vogali so okrepljeni s kamnitimi šivanimi robovi. Venčni zidec, ki oklepa kapelo in čelo na fasadi, podpira konzolni niz.

Stavba je pokrita s skrilastimi ploščami.

NOTRANJŠČINA: Notranjščina je enoten prostor. Ob zadnji prenovi je bil pokrit z ravnim lesenim stropom.

OPREMA: Na stenah visita sliki Mrtvi Kristus in Vstali Kristus, deli Tomaža Perka, ki sta bili naslikani ob zadnji obnovi.

VIRI IN LITERATURA: Attems 1994, str. 36; Gradivo /VKDS Nova Gorica.

L. V.