01.01.2016

Sveta Trojica

Cerkev nad Orehovico

LEGAIN TLORIS: Pravilno orientirana cerkev leži na samotni jasi v dolini potoka Pasji rep, nad vasjo Orehovica. V tlorisu si sledita prezbiterij in ladja.

ZGODOVTNA: Stavba je bila sezidana ali prezidana v baroku, morda pa so nekateri njeni deli še starejši. Mihael Kumar pl. Kumberg, ljubljanski pomožni škof, jo je posvetil 29. 9. 1642. Cerkev je omenjena 1650, ko je bila kot podružnica vipavske župnije oskrbovana iz vikariata v Podnanosu. Cerkev je po II. svetovni vojni skoraj popolnoma razpadla, tako da so jo 1987-1988 na novo zgradili. Po obnovi je bila blagoslovljena 1988.

ZUNANJŠČINA: Ladja je pravokotna, prezbiterij ima triosminski zaključek.

Nerazčlenjena fasada s kamnitim baročnim profiliranim portalom je zaključena z zvončnico. Levo od portala je v betonski robnik vtisnjena letnica obnove 1988.

NOTRANJŠČINA: Prezbiterij in ladja sta pokrita z odprtim lesenim ostrešjem. Ločuje ju rustikalno zidan šilasti slavolok.


OPREMA: Na oltarni steni je slika Sv. Trojice, postavljena v pokrajino s cerkvijo Sv. Trojice, delo Danice Kuščar iz 1988. Nadomestila je poznobaročni volutni oltarni nastavek z reliefom Marijinega kronanja iz 1732, ki so ga postavljali v bližino Francesca Robbe.