01.06.2001

Cerkev sv. Miklavža

Podružnična cerkev sv. Miklavža

LEGA IN TLORIS: Pravilno orientirana cerkev stoji na J pobočju Nanosa nad vasjo Poreče. V tlorisu si sledita prezbiterij in ladja.

ZGODOVINA: Cerkev je morda stala že v srednjem veku. V jedru je poznogotska. Letnica 1608, nekdaj vklesana na portalu, je namigovala na prezidavo v zač. 17. stol. Kot podružnica vipavske župnije, oskrbovana iz vikariata v Podnanosu, je omenjena 1650. 1699 jo je posvetil tržaški škof Giovanni Miller. Po II. svetovni vojni je bila v razvalinah. Po obnovi je bila blagoslovljena 1993.

ZUNANJŠČINA: Ladja je pravokotna, prezbiterij ima triosminski zaključek.

Betonski šilastoločni portal je posnetek nekdanjega poznogotskega. Nad fasado je zvonik na preslico. Stavba je pokrita s skrilastimi ploščami.

NOTRANJŠČINA: Poznogotski prezbiterij je rombasto obokan. Rebra slonijo na geometričnih konzolah. Od ladje ga ločuje renesančni slavolok, ki sloni na slopih, sklenjen pa je s klesancem z reliefom angelske glave.

OPREMA: Poznobaročni veliki oltar sv. Nikolaja stebrnega tipa iz marmorja je bil rekonstruiran. Postavljena je bila nova menza in namesto prvotnih kompozitnih vstavljeni novi dorski stebri, ki podpirajo izvirni venčni zidec z volutama in kipoma angelov. V oltarni niši je bila nekoč slika zavetnika, ki jo je 1826 na les naslikal Anton Irtitsch. Danes jo nadomešča slika sv. Nikolaja, ki jo je 1993 naslikal Tomaž Perko, v portret svetnika pa vnesel obrazne poteze igralca Borisa Kralja. Na obhodnih lokih stojita kamnita baročna kipa sv. Florijana in sv. Antona Padovanskega.


VIRI IN UTERATURA: Attems 1994, str. 35; (Gadivo ZVKDS Nova Gorica; J. Hoflcr 2001, str. 150; J. Rosa 1996 b, str. 224-226; ŽA Podnanos, Listina 1699, jul. 30.

J. E. in L. V.