02.01.2022

Pogled na leto 2021

02.01.2022: Podnanos, Podraga, Lozice
Vstopili smo v novo leto. Podarjenih nam je novih 365 nepopisanih listov, katerih vsebina je v veliki meri odvisna tudi od nas. In kaj smo zapisali v knjigo življenja naših župnij v letu 2021? Na življenje župnijskih skupnosti lahko gledamo iz različnih zornih kotov. Najpogosteje se najprej zazremo v glavne knjige: knjigo krstov, porok in pogrebov ter v knjigo prvoobhajancev, birmancev ...
20070224_1178.JPG
V župnij Podnanos je bilo v letu 2021:
- 17 krstov: 13 v Podnanosu, 1 v Podragi in 3 na Lozicah
- 8 porok: 1 Podnanosu, 2 v Podragi in 5 porok od drugod pri sv. Hieronimu na Nanosu
- 10 podgrebov: 5 v Podnanosu, 3 v Podragi in 2 na Lozicah.
- Med krščenimi je 10 otrok, katerih starši so cerkveno poročeni, 1 otrok, katerega starši so civilno poročeni, in 6 otrok, katerih starši niso poročeni. V župniji je bilo pet krstov (štirje v Podnanosu in en na Lozicah) z dovoljenjem župnij, v katerih družine bivajo.
- V letu 2021 so si v naši župniji zakrament svetega zakona podelili 3 pari iz župnije, in sicer: v cerkvi sv. Kozma in Damijana dva para, en par si je zakrament svetega zakona podelil na Sveti Gori. Pet parov, ki je zakrament svetega zakona v naši župniji sklenilo z dovoljenjem svojih domačih župnij, je to storilo v cerkvi sv. Hieronima na Nanosu.
- 8 veroučencev je v marcu obhajalo praznik prve svete spovedi (6 iz Podnanosa in 2 iz Podrage) .
- 8 veroučencev je maja v Podnanosu prejelo prvo sveto obhajilo.
- Zakrament bolniškega maziljenja je bil podeljen v 150 primerih (srečanje za bolnike – redno in v času župnijskega misijona, obiski bolnikov na domu med župnijskim misijonom, ob rednih obiskih oz. po klicu sorodnikov).
- Na prvi petek duhovnik obišče od 8 do 10 bolnikov oz. ostarelih, pred veliko nočjo oz. božičem pa med 25 in 35.
- Med cerkveno pokopanimi je bilo za sedem rajnih primerno duhovno poskrbljeno. Ti so v bolezni ali starosti prejemali zakramente oz. so jim bili podeljeni v bolnišnici ali domu za ostarele.