23.04.2021

Družinsko bogoslužje na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja

Vstali Jezus nas je zbral, da molimo za duhovne poklice. On, ki je za nas sprejel trpljenje in smrt, je vstal od mrtvih in živi. Ta Jezus želi nadaljevati svoje delo po duhovnikih, redovnih in redovnicah, po misijonarjih, po vsakem izmed nas.

523_2342.JPG

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo tudi palico, ki naj bo lepo oblikovana- pastirska.

Primerno je, da začnemo s pesmijo: Jezus se ob morju ustavi… (lahko tudi kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Kaj ima pastir v svojih rokah? Palico! Čemu? Da pretepa ovce, da grozi čredi? Ne. Ima jo zato, da čredo varuje pred volkovi in drugimi nevarnostmi, da kaže čredi pot, po kateri naj hodi.

Otrok: V rokah držim palico. Nekateri se s palicami pretepajo in je zanje znamenje nasilja. Kdor zmaga lahko ukazuje in gospoduje nad premaganim. Nas pa naj ta palica spominja, da je tvoj Sin Jezus, Dobri Pastir, ki nas varuje pred vsako nevarnostjo. Hkrati želim obljubiti, da v naši družini ne bomo podobni uporni čredi, ampak bomo z veseljem šli za Jezusom po poti, ki nam jo kaže po naših starših, duhovnikih in drugih vzgojiteljih. (Položi palico na mizo ob križu in prižgani sveči)

Voditelj: Pri tej molitvi bomo molili, da v svetu, naši domovini, v naši župniji nikoli ne bo manjkalo duhovnih poklicev. Najprej pa se vprašajmo, kakšne ovce smo. Takšne, ki poslušajo glas Jezusa in ga ubogajo? Ali pa se mu morda skrivamo, bežimo proč od njega?

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebeški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo evangelij po Janezu (Jn 10,11-18) Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje Voditelj: V evangeliju smo slišali, da nas Jezus, naš dobri Pastir, pozna po imenu in ljubeče skrbi za nas. Zato ga z zaupanjem prosimo:

Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 1. Za papeža, škofe in duhovnike, naj vsem ljudem oznanjajo, kako si dober. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 2. Za naše družine, naj bo v njih živa vera, trdno upanje, dejavna ljubezen, da bodo v njih rasli tudi duhovni poklici. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 3. Za otroke in mlade, pokliči med njimi, ki jih sam hočeš, v duhovniški, redovniški ali misijonski poklic. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 4. Za vse bolne in trpeče, naj svoje molitve in trpljenje radi darujejo tudi za rast duhovnih poklicev. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 5. Za naše skupnosti, naj v njih otroci in mladi najdejo razumevanje in podporo na poti Božjega klica. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 6. Svoje kličeš po imenu; prosimo te za vse, ki smo po krstu postali tvoji bratje in sestre, naj vztrajno hodimo za tvojim glasom. Vsi: Jezus, naš Dobri Pastir, usliši nas. 7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. 8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. 9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Jezus, naš Dobri Pastir. Vse te prošnje izroči Očetu in jih usliši, zdaj in vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod Bog, po naših starših, duhovnikih in drugih vzgojiteljih nas hraniš s telesno in duhovno hrano. Hvala ti. Prosimo, naj nam nikoli ne zmanjka tega kruha in ljudi, ki nam ta kruh delijo, zato poslušaj našo molitev:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli še molitev za duhovne poklice:

Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu …

Voditelj moli molitev v času bolezni: Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. O Bog, naš dobri pastir, varuj svoje otroke, ki si jih odrešil z dragoceno krvjo svojega Sina, in jih pripelji domov. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje.

Vsi: Amen.

Zapojemo pesem: Jezus ljubi vse otroke….(zlasti kitica Umrl je za vse otroke in Vstal je za vse otroke) ali pa Vse duhovne o Marija mati