Obnovimo župnijsko streho v Podnanosu

Spoštovani!

S katerekoli strani popotnika pot pripelje v Podnanos, se bo med prvimi vtisi o kraju vtisnila
prav podoba pogleda na župnijsko cerkev sv. Vida z mogocno in kot sami poudarjamo tudi
najvecjo skrlato streho. Upraviceno smo ponosni na naše prednike, ki so v zelo zahtevnih
casih postavili ta sakralni, kulturni in arhitekturni biser našega kraja.
Hvaležnost do prednikov, ki so cerkev gradili in zanjo skozi stoletja skrbeli, jo vzdrževali in
ohranjali za nove rodove, nas klice, da mozaiku skrbi za župnijsko cerkev dodamo svoj(e)
kamencek(ke).

Že nekaj let zaskrbljeni pogledujemo na streho, kjer se iz leta v leto bolj kaže potreba po
temeljiti obnovi strehe na župnijski cerkvi. Župnijski gospodarski svet in Župnijski pastoralni
svet sta skupaj z župnikom sprejeli odlocitev za obnov strehe. Skupaj s strokovnjaki Zavoda
za varstvo kulturne dedišcine Slovenije, enota Nova Gorica smo se, potem ko je bilo jasno, da
bo mogoce dobiti ustrezen kamen, odlocil za obnovo strehe, pri kateri bomo ostali zvesti
kamnu. Vzporedno s to odlocitvijo smo zaceli z zbiranjem potrebne dokumentacije in zbiranjem
sredstev. Nov, pomemben korak se je zgodil na zacetku letošnjega leta, ko smo se prijavili
na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov obnove kulturnih spomenikov.
Na razpisu smo bili uspešni in pridobili 170.000 eur.

Po predracunu bo obnova strehe na ladji, prezbiteriju in kapeli stala 416,990,63 eur. V župniji
smo zaceli z namenskim zbiranjem in varcevanjem v ta namen. Župnijski gospodarski svet je
sklenil, da se zaradi obnove strehe, oklice »moratorij« na vse druge nenujne investicije,
nakupe opreme itd. Trenutno imamo v župniji v ta namen privarcevanih in namensko zbranih
94.000 eur. Vsak lahko izracuna, da nam manjka okrog 160.000 eur.

ŽGS, ŽPS, Gradbeni odbor, skupina za medijsko spremljanje obnove išcemo razlicne nacine,
kako zbrati še manjkajoca sredstva. Hvaležni smo vsakemu, ki posreduje kakšen predlog ali
pride že z izdelanim nacrtom dobrodelne prireditve, dogodka ...

Hvaležni smo tudi velikodušnosti in darežljivosti vseh darovalcev, ki ste že pred pravim
zacetkom del, darovali v ta namen.

Vse to nas opogumlja, da smo podpisali pogodbo z Ministrstvom za kulturo in tudi izbranega
izvajalca Prenova Ozbic d.o.o. prosili za pogodbo. Tako bomo že v letošnjem letu naredili prve
pomembne korake obnove, ki sicer ne bodo vidni na sami strehi: narocili smo izdelavo
potrebnih kolicin skrl in šli v nabavo še drugega potrebnega materiala. Spomladi leta 2018
pa zaceli s samo obnovo strehe.

Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo! Tudi v bodoce bomo hvaležni za vsak dar, ki ga boste
namenili v ta namen, za vsako dobro besedo in povabilo tudi vašim sorodnikom, prijateljem
ali znancem, da se nam pridružijo v pri skrbi za ohranjanje sakralne in kulturne dedišcine, ki
ni pomembna samo za naš kraj.

Hvala za vaš cas in razumevanje!

Tomaž Kodrič, župnik


TRR župnije Podnanos: SI56 0475 1000 0424 765, s pripisom za streho, Župnija Podnanos, 5272 Podnanos 12.

Osnovni podatki o župniji

Kontaktne informacije

Naslov župnišča: Podnanos 12, 5272 Podnanos
Župnik: Tomaž Kodrič
E-pošta: zupnija.podnanos@rkc.si in tomaz.kodric@rkc.si
Telefon: 05/366-90-15 in 041-415-995

Uradne ure

V župnijskem domu v Podnanosu ste vedno dobrodošli, tako za "uradne" zadeve kot tudi za obisk, klepet, kavo ... Prosim vas za razumevanje, če boste kdaj naleteli na zaprta vrata, ker me ne bo doma. Vsekakor pa bom doma v primerih, ko se bomo na krkšenkoli način predhodno dogovorili za srečanje.

Za previdevanje bolnikov se lahko oglasite kadarkoli. Če gre za umirajočega človeka in domači duhovnik ni dosegljiv, kličite duhovnika v bližnjih župnijah.

Kako do nas?

Župnije Podnanos, Podraga in Lozice se nahajajo v vrhu Vipavske doline. Najlaže boste do nas prišli po hitri cesti H4 (Podnanos–Vrtojba). Hitro cesto zapustite na izvozu Vipava (izvoz št. 1) nato pa se na rondoju usmerite proti Podnanosu. Za lažjo orientacijo vam bo v pomoč spodnja tabela s točnimi lokacijami.

Župnišče Podnanos
Cerkev Podnanos
Cerkev Lozice
Cerkev Podraga

 

 

10.12.2017

550 x 770 = obnovljena streha

Formula za obnovo strehe sv. Vida v Podnanosu je »preprosta«: 550 kvadratnih metrov strehe pomnožimo s 770 evri ter upamo, da ne bo nobenih presenečenj, pa dobimo obnovljeno streho.
07.12.2017

Mir in dobro!

107_0757.JPGTa preprost pozdrav združuje vse brate in sestre Frančiškovih redov po svetu.
Če malo pobrskate, najdete tri Frančiškove redove. V prvem redu so bratje Frančiškani, kapucini in minoriti. Drugi red so sestre Klarise, tretji, svetni red imamo tudi v Podnanosu. Kaj pomeni svetni? Da bratje in sestre živijo normalno v svetu, naredijo pa še zaobljubo, da bodo poskušali živeti po Vodilu, to je izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška v svojih družinah, na delovnem mestu, v župniji.
01.12.2017

Vino in Camino

Dani in Vilma!

Upam si trditi, da nas vajin KAMINO ni pustil praznih. In upam si trditi, da se naj je marskaj dotaknilo. Rumena puščica, nahrbtnik, obliž, podhodne palice, pahljačasta školjka ...
15.10.2017

Obisk kipa Marije romarice

V soboto, 14. oktobra, se je zaključilo romanje Marije romarice – kipa Fatimske Matere Božje po družinah v naših župnijah. Hvala vsem družinam, ki ste v času romanja velikodušno sprejeli Marijo romarico na svoj dom, in hvala vsem, ki ste ob tej priložnosti medse povabili še sosede, sorodnike, prijatelje ... Hvala za molitev in Bog daj, da bi nas ti milostni trenutki globoko zaznamovali z Božjo pozornostjo.

01.10.2017

Obnova strehe na posebni spletni strani

Odbor za medijsko podporo pri obnovi strehe na župnijski cerkvi sv. Vida v Podnanosu je pripravil posebno spletno stran, ki nas bo nagovarjala, obveščala in seznanjala s potekom prizadevanj za obnovo in o samem poteku del, ko se bodo le ta začela.

Dobrodošli na spletni strani: http://streha.zupnija-podnanos.rkc.si/!
07.05.2017

Kaj lahko naredi družina za nove duhovne poklice?

Kaj lahko naredite starši, da bo vaš dom ugoden prostor za rast otrokove vere in bo otroku pomagal k odprtosti za Božji klic.